Kosteusvarma terve pientalo, KTP (2002–2004)

TTY:n Rakennetekniikan yksikkö ja Teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikan laboratorio tutkivat vuosina 2002–2004 kenttämittauskokeilla sadan puurunkoisen pientalon ja kahden hirsitalon sisäilman kosteus- ja lämpötilaolosuhteita, ilmanvaihdon toimivuutta ja ilmatiiviyttä. Tutkimuksessa mukana olleet kohteet olivat uudehkoja pientaloja, jotka erosivat toisistaan mm. vaipparakenteen, ilmanvaihtojärjestelmän, iän ja rakentamistavan osalta. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää eri rakenneratkaisujen ja ilmanvaihtojärjestelmien vaikutusta sisäilman laatuun, lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin, vaipan ilmatiiviyteen sekä talojen energiankulutukseen.