Lämmöntalteenottojärjestelmän tehokkuus ja riippuvuus rakennuksen vaipan ilmatiiviydestä (1999–2001)

Tämän tutkimuksen käynnisti väittely siitä, toimiiko lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto yhtä tehokkaasti riippumatta vaipan ilmatiiveydestä ja ilmastosta. Tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olleita koerakennuksia.

Johtopäätöksenä oli, että toimiakseen hallittu ilmanvaihto tarvitsee mahdollisimman ilmatiiviin vaipan, jossa on tasapainoinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Jotta vältytään sairas rakennus -syndroomasta (engl. sick building syndrome), on ilmanvaihdon oltava toiminnassa jatkuvasti.

Tutkimusta rahoitti Tekes. Aiheesta on tehty väitöskirja (Binamu, A. 2002).