Lattialämmityksen rakennusfysikaalinen toiminta (2003–2004)

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää lattialämmityksen rakennusfysikaalinen (kosteus ja lämpötila) toiminta. Toisena tavoitteena oli selvittää lattialämmityksen energiataloutta määrittelemällä lämmitetyn alapohjan johtumisenergia maahan heti rakentamisen jälkeen ja maapohjan lämpötilan tasaannuttua.