Matalaenergiarakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus (2008)

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Selvittää olemassa oleviin kokemuksiin ja tutkimustuloksiin perustuen sekä laskennallisesti keskeisimmät osatekijät ja niiden vaikutukset, jotka tulee ottaa matalaenergiarakennusten suunnittelussa huomioon.
  • Antaa suosituksia keskeisten osatekijöiden huomioon ottamisesta uusissa energiatehokkuusmääräyksissä ja -ohjeissa.

Tutkimuksen alussa TTY:n Rakennustekniikan laitokselta koottiin professoreista ja kokeneista tutkijoista koostunut asiantuntijaryhmä, joka käsitteli lämmöneristysmääräysten kiristämisen aiheuttamia vaikutuksia rakenteiden rakennusfysikaalisen toimintaan ja arvioi kunkin osatekijän merkityksen ja tärkeyden. Asiantuntijaryhmä tarkasteli matalaenergiarakennuksiin liittyen mm. rakennuksen jäähdytystarpeen lisääntymistä, rakenteiden sisäisen konvektion merkitystä, tuuletetun yläpohjan ja ryömintätilaisen alapohjan lämpötila- ja kosteusolosuhteita, höyrynsulun toimintaa ja vaatimuksia rankarunkoisissa vaipparakenteissa, massiivirakenteiden lämmönvarauskyvyn merkitystä ja lämmöneristyksen vaikutusta niiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä paine-eroihin, ilmavuotoihin ja kylmäsiltoihin liittyviä kysymyksiä. Asiantuntijaryhmän arvioiden pohjalta tehtiin laskentatarkasteluja.

Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.