Puukuitueristeisen seinän hiilidioksidinläpäisevyyden vaikutus sisäilman olosuhteisiin (1995–1996)

Tutkimuksessa selvitettiin materiaalien sekä höyrynsuluttomien, puukuitueristeisten seinärakenteiden kaasujen läpäisevyyttä materiaalikokeilla ja mallintamalla. Tarkastelua varten kehitettiin koelaitteisto, jolla voitiin tutkia hiilidioksidin diffuusiota erilaisten rakennusmateriaalien, sisäpinnoitteiden ja rakenteiden läpi.

Materiaalikokeissa saadut hiilidioksidiläpäisevyydet korreloivat hyvin muissa tutkimuksissa esitettyjen vesihöyrynläpäisevyyskertoimien kanssa. Kosteudella näytti olevan selvä hidastava vaikutus puun hiilidioksidiläpäisevyyteen. Toisaalta mallinnuksen perusteella ilmanvaihdon tarve ei vähene käytettäessä kaasuja läpäiseviä rakenteita, mutta niitä käyttämällä voidaan pienentää tilapäisesti korkeiksi kohonneiden hiilidioksidipitoisuuksien aiheuttamaa haittaa.

Tutkimuksesta on tehty julkaisu TTKK:n talonrakennustekniikan julkaisusarjaan (julkaisu 67).

Tutkimukseen on saatu rahoitusta Teknologian kehittämiskeskukselta (Tekes) ja yrityksiltä.