Rakennusfysiikan tutkijakoulu (1999–2001)

Tutkimusta rahoitti opetusministeriö.