Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden ja homeriskin laskennallinen arviointi (2005–2008)

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Kehittää olemassa olevan homeen kasvun laskentamallin luotettavuutta ja käyttöaluetta etenkin muuttuvissa lämpötila- ja RH-olosuhteissa.
  • Lisätä laskentamallin materiaalivaihtoehtoja myös muille kuin pinnoittamattomille puumateriaaleille.
  • Testata mallin toimintaa koerakenteilla ja materiaaleilla käytäntöä simuloivissa laboratoriokokeissa ja kenttäkokeissa.
  • Arvioida mallin käytettävyys rakenteiden kestoikäarvioinnissa sekä materiaalien päästöjen ja mikrobikasvun vaikutusten arvioinnissa.
  • Laatia aiempaa monipuolisempi laskentamallisovellus, jota rakennusalan yritykset voivat jatkossa hyödyntää.