Rakenteiden kuivuminen, osat I ja II (1999–2004)

Tutkimuksessa tarkasteltiin puurunkoisten ulkoseinärakenteiden kosteusteknistä toimintaa Suomen ilmastossa. Tavoitteena oli selvittää sisäpinnan vesihöyrynvastuksen ja muiden rakennekerrosten ominaisuuksien vaikutusta seinärakenteiden toimintaan. Seinärakenteita tutkittiin laboratoriokokeissa rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston avulla. Projektin yhteydessä mitattiin myös 42 materiaalin rakennusfysikaalisia ominaisuuksia lämpötilan ja suhteellisen kosteuden funktiona. Lisätutkimuksena projektissa tehtiin myös laskennallisia vertailutarkasteluja mallintamalla testattujen seinärakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteiden muutosta koeolosuhteissa ja vertaamalla saatuja tuloksia mittaustuloksiin.