Ulkoseinärakenteen vaikutus rakennuksen energiatalouteen (1997–2003)

Projektissa tutkittiin kuuden erilaisilla seinillä varustetun koerakennuksen lämpöteknistä toimintaa. Seinätyyppeinä olivat polyuretaanieristeinen puurankaseinä, eristetty tiiliseinä, lisäeristetty hirsiseinä, 1,5-kiven tiiliseinä, siporex-harkkoseinä ja hirsiseinä. Lämpöteknisen toiminnan lisäksi selvitettiin, mikä osuus rakennuksen lämmitysenergiasta poistuu ulkoseinien kautta.

Laskennassa sadan neliömetrin rakennuksen laskennallinen lämmitysenergian tarve on lämmöneristetyillä seinillä n. 37 % ja -eristämättömillä n. 44 % suurempi kuin kokeissa mitattu, mikä johtuu osittain pienikokoisista koerakennuksista, niiden nurkista ja pinta-aloista sekä materiaalien laskennallisten lämmönjohtavuusarvojen poikkeamisesta todellisista ja auringon säteilyn vaikutuksista lämpöhäviöihin. Näitä tekijöitä olisi syytä selvittää jatkotutkimuksissa. Laskennan ja mittausten välinen ero kasvaa auringon säteilytehon lisääntyessä, koska seinäpinnalle tulevaa auringonsäteilyä ei oteta laskennassa huomioon.

Tutkimuksesta on tehty julkaisu TTKK:n talonrakennustekniikan julkaisusarjaan (julkaisu 90).

Tutkimusta rahoitti Tekes ja tutkimukseen osallistuneet yritykset.