Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus: Ekotehokas rakennusten epäjatkuva lämmitys, VAPET-EREL (2007–2009)

Ekotehokas rakennusten epäjatkuva lämmitys (EREL) -tutkimushanke kuului osana usean tutkimuslaitoksen muodostamaan Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) -projektiyhdistelmään.

Tutkimusprojektin tavoitteet:

  • Selvittää vapaa-ajan rakennusten sähkön käyttöä ja sähkönsäästömahdollisuuksia vakiotehoisen kuivanapitolämmityksen avulla.
  • Tutkia epäjatkuvalla lämmityksellä toteutettujen tyypillisten massiivihirsirakennusten lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa sekä määrittää kriittiset olosuhteet kosteusongelmien syntymisen kannalta. Tarkasteltavia epäjatkuvia lämmitystapoja olivat kylmänä pito, peruslämmitys ja kuivanapitolämmitys käyttöjaksojen välillä. Selvitysten perusteella tehtiin ohjeita kosteusongelmien välttämiseksi epäjatkuvassa lämmityksessä.
  • Selvittää uuden vakiotehoisen sähköä ja sähkötehoa säästävän kuivanapitolämmityksen toimivuutta vapaa-ajanasuntojen lämmittämisessä ja kuivanapidossa ja luoda perusohjeet lämmityksen toteuttamiselle markkinoilta löytyvien lämmityslaitteiden avulla. Tavoitteena vakiotehoisella lämmitysratkaisulla on lämmityssähkön ja sähkötehon merkittävä säästö ilman, että rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tingitään. Tuloksena syntyi tietoa uudenlaisen tyhjillään olevan tilan kuivanapitolämmityksen hyödyistä ja mahdollisista haitoista ja ongelmista.