Vesihöyryn siirtyminen vaipparakenteissa paine-eron vaikutuksesta, osat I ja II (1995–1998)

Tutkimuksessa tutkittiin vesihöyryn kulkua sekä diffuusion että konvektion vaikutuksesta. Tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena oli rakentaa uudentyyppinen koelaitteisto, jonka avulla voitiin selvittää vesihöyryn kulkua seinärakenteissa erilaisissa olosuhteissa. Laboratoriolaitteistolla säädeltiin ulko- ja sisäilman lämpötila-, kosteus- ja paine-ero-olosuhteita halutulla tavalla. Nämä olosuhteiden säädöt saatiin hyvin hallintaan. Tutkimuksen toisessa osassa tehtiin TTKK:n uudelle rakennusfysikaaliselle tutkimuslaitteistolle mittausjärjestelmien ja käytön testauskokeet sekä laitteiston kalibroinnit. Uuden laitteiston avulla saatiin täysin uutta tietoa seinärakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta eri olosuhteissa. Laitteella voidaan tulevaisuudessa testata esimerkiksi yritysten omia rakenneratkaisuja ja selvittää niiden kosteustekninen luotettavuus.

Tutkimuksesta on tehty julkaisu TTKK:n talonrakennustekniikan julkaisusarjaan (julkaisu 96). Julkaisussa on esitetty uuden tutkimuslaitteiston toiminta sekä seinärakennekokeiden tulokset.

Hanketta rahoitti Tekes.