COMBI-tutkimushankkeen päätösseminaarissa esiteltiin viimeisen vuoden tulokset ja koko hankkeen johtopäätökset

COMBI-hankkeen päätösseminaari järjestettiin 24.1.2019. Päivän kestäneessä seminaarissa kuultiin viimeisen vuoden tulokset sekä koko hankkeen johtopäätökset. Kuva: Arto Jalonen

Vuonna 2015 käynnistyneen COMBI-tutkimushankkeen neljäs ja viimeinen yleisöseminaari järjestettiin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella torstaina 24.1.2019. Seminaarissa esiteltiin julkisten palvelurakennusten turvallista ja tehokasta energiatehokkuuden parantamista selvittäneen hankkeen viimeisen vuoden tulokset, sekä koko hanketta koskevat johtopäätökset ja suositukset. Loppuseminaarin yhteydessä julkistettiin myös hankkeen loppuraportti ja suositukset tiivistävä COMBI 8 -suosituslista.

Päivän kestäneeseen yleisöseminaariin oli yhteensä 160 ilmoittautunutta. Kaikille avoimeen tapahtumaan osallistui hankkeessa mukana olleiden rakennus- ja talotekniikka-alan yritysten sekä kaupunki- ja kuntaedustajien lisäksi osallistujia myös muista rakennusten suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kanssa toimivista tahoista. Hankkeen viimeksi kuluneen vuoden osalta uudet tutkimustulokset käsittelivät pääosin rakennusmateriaalien ja rakenteiden laboratoriokokeita sekä koulujen ja päiväkotien sisäilman olosuhteiden ja paine-erojen kenttämittauksia. Lisäksi kuultiin uusia tutkimustuloksia ikkunoiden arkkitehtisuunnittelusta, korjausrakentamisen toteutuksen kriteereistä ja uusiutuvan energian etätuotannon hyödyntämisestä. Seminaarin lopussa pidetyt yhteenvetoesitykset kokosivat yhteen hankkeen keskeisiä arkkitehtuuriin, rakennetekniikkaan ja talotekniikkaan liittyviä toimenpidesuosituksia.

”COMBI-tutkimushanke on ollut Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen historian suurin yksittäinen hanke kokonaisbudjetilla mitattuna. Poikkeuksellisen laaja ja useita eri näkökulmia sisältävä hanke on kuvastanut hyvin sitä, kuinka monimuotoisesta kokonaisuudesta rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on kyse.”, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, rakennusfysiikan professori Juha Vinha.

Hankkeen tuloksia on koottu varsinaisten alkuperäisjulkaisujen lisäksi myös lyhyiden tuloskorttien ja niihin liittyvien esitysaineistojen muotoon, joiden toivotaan helpottavan hankkeen tulosten viemistä käytäntöön. Näiden 45 tuloskortin lisäksi hankkeessa on laadittu myös COMBI 8 -suosituslista, jossa hankkeen puitteissa muodostuneita toimenpidesuosituksia on koottu kahdeksan rakennusten energiatehokkuutta, kustannustehokkuutta sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävän teeman alle. Rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia taustatekijöitä ja hankkeen suosituksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin hankkeen loppuraportissa, jonka liitteenä tuloskortit ja COMBI 8 -suositukset myös ovat. Loppuraportti, hankkeen julkaisut sekä seminaariaineistot ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä hankkeen kotisivuilla.

Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) on vuosina 2015-2018 toteutettu hanke, jossa tutkimusosapuolina ovat olleet Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Hankkeeseen ja sen rahoitukseen on osallistunut 37 rakennus- ja talotekniikka-alan yritystä. Hankkeessa ovat olleet mukana lisäksi Tampereen ja Helsingin kaupungit, Tampereen kaupunkiseutu sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat ja Ekokumppanit Oy. COMBI-hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 2,4 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin (ent. TEKES) ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus on ollut 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Vastuullinen johtaja, professori Juha Vinha, juha.vinha@tuni.fi

Projektipäällikkö, DI Anssi Laukkarinen, anssi.laukkarinen@tuni.fi