Lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti, KLIKK (2012–2014)

KLIKK-hankkeen keskeisenä päätavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa hyödynnettiin keväällä voimaantulleiden uusien palomääräysten antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Konsepti luo mahdollisuudet siirtyä suoritus- ja kustannusperusteisesta toiminnasta uudenlaiseen palvelu- ja käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan, jossa all inclusive -periaatteella kohdekohtaisesti voidaan kehitetyn, toimittajia integroivan toimintamallin ja hankkeessa kehitettävien pelisääntöjen puitteissa räätälöidä kohdekohtaisesti ratkaisut ja toteuttaa ne verkostoliiketoiminnan pohjalta.

Tutkimushankkeen koordinaattorina toimi Oulun yliopisto ja rahoittajina toimivat Tekes sekä hankkeessa mukana olleet yritykset ja kaupungit.

Tutkimuksen loppuraportti on luettavissa sähköisenä (KLIKK-hankkeen loppuraportti).