Future Spaces -tutkimushankkeen loppuseminaari järjestettiin 24.8.2022

Vuonna 2020 käynnistyneen Future Spaces -tutkimushankkeen loppuseminaari järjestettiin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella keskiviikkona 24.8.2022. Seminaarissa esiteltiin sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävän laajan hankkeen eri osa-alueiden tutkimustuloksia.

Palvelu- ja liikerakennuksissa kohdataan nykyään paljon sisäilmaongelmia. Tärkeimpiä ongelmien aiheuttajia ovat mikrobit ja niiden aineenvaihdunta-aineet, hiukkaset, kuidut, radon, VOC, hiilidioksidi, savukaasut ja pöly. Nämä haitalliset aineet ovat peräisin ulkoilmasta, rakennuksen rakenteista, maaperästä, ilmanvaihtojärjestelmästä ja käyttäjistä. Kaiken tämän seurauksena aiheutuvista sisäilmaongelmista seuraa paljon sairauspoissaoloja, sekä työkyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä. Lisäksi käyttäjille aiheutuu paljon kustannuksia ja hankaluuksia rakennusten korjauksista, purkamisista ja väistötilaratkaisuista. Future Spaces -tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kehittää palvelukonsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja olosuhteiden hallintaan.

Kaikille avoimeen tapahtumaan osallistui hankkeessa mukana olleiden rakennus- ja talotekniikka-alan yritysten sekä kaupunki- ja kuntaedustajien lisäksi osallistujia myös muista rakennusten suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kanssa toimivista tahoista. Hankkeen yleisesittelyn jälkeen tutkimustulosten esittely jaettiin aihepiireittäin kahteen rinnakkaissessioon, joista toisessa pääteemana olivat sisäympäristön olosuhteet ja toisessa palvelukonseptin liiketoimintamallit ja rakenteiden toiminta.

Loppuseminaarissa nähtiin kaikkiaan 26 esitystä hankkeen eri osa-alueiden tärkeimmistä tutkimutuloksista. Esiteltyjä tuloksia tullaan vielä jatkojalostamaan tulevia julkaisuja varten. Hankkeen tuloksia julkaistaan eri julkaisuformaateissa, kuten opinnäytetöinä, konferenssiartikkeleina ja vertaisarvioituina kansainvälisinä lehtiartikkeleina.

Seminaarin yksityiskohtainen ohjelma on ladattavissa tästä.

Yleisöseminaarin esitykset ovat saatavilla tästä.

Future Spaces on vuosina 2020-2022 toteutettu hanke, jonka toteutukseen on osallistunut kolme tutkimusryhmää Tampereen yliopistosta (Rakennusfysiikka, Aerosolifysiikka, Tietojohtaminen) ja VTT, sekä suuri joukko yrityksiä, kansainvälisiä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimuksen vastuullisena johtajana ja tutkimusosuuden koordinaattorina on toiminut professori Juha Vinha (TAU Rakennusfysiikka) ja projektipäällikkönä väitöskirjatutkija Petteri Huttunen (TAU Rakennusfysiikka). Aerosolifysiikan tutkimusryhmästä vastuuhenkilöinä ovat olleet assoc. prof. Topi Rönkkö ja TkT Panu Karjalainen, ja Tietojohtamisen tutkimusryhmästä prof. Hannu Kärkkäinen ja väitöskirjatutkija Karan Menon. VTT:n osuuden vastuullisena johtajana on toiminut Vice President Tuula Mäkinen ja projektipäällikkönä Hannu Salmela. Koko hankkeen koordinaattorina on toiminut Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista. Tutkimusosuuden kokonaisrahoitus on ollut n. 1,8 M€ ja koko hankkeen rahoitus on sisältänyt yritysten omat tuotekehitysprojektit yhteensä n. 3,7 M€. Hankkeen rahoittajina ovat olleet Business Finland, Tampereen yliopisto ja VTT sekä mukana olevat yritykset. Projekti on osa Business Finlandin sisäilman laadun kasvumoottorin IAQe:n (Indoor Air Quality ecosystem) toimintaa.

Hankkeen kotisivut www.futurespace.fi

Lisätietoja ja yhteydenotot

Vastuullinen johtaja, professori Juha Vinha, juha.vinha@tuni.fi

Projektipäällikkö, DI Petteri Huttunen, petteri.huttunen@tuni.fi