Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen loppuraportti ja mitoitussääaineistot nyt saatavilla

Rakennusten vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen mitoitustarkasteluihin tarkoitetut mitoitussääaineistot ovat nyt vapaasti saatavilla ja käytettävissä rakennusten suunnitteluun.

Uusien mitoitusaineistojen taustalla olevan Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen loppuraportti, linkit mitoitussääaineistoihin sekä loppuseminaarin materiaalit löytyvät hankkeen projektisivulta.