RAMI-hankkeen loppuseminaari 31.5.2022 rakentamisen uusista mitoitusolosuhteista

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä huonetilojen kesäaikaiseen jäähdytystehontarpeeseen uudet mitoitusolosuhteet

Keväällä 2021 käynnistyi Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hanke, jonka yhteydessä on määritetty uudet mitoitusolosuhteet rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen jäähdytystehontarpeen laskentatarkasteluja varten.

Rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien osalta hanke on jatkumoa vuosina 2009-2012 toteutetulle FRAME-hankkeelle, jossa määritettiin ensimmäistä kertaa Suomen ilmastoon tarkoitetut mitoitusolosuhteet rakennusfysikaalisia laskentatarkasteluja varten. Nämä FRAME-hankkeessa valitut rakennusfysikaaliset testivuodet tullaan nyt korvaamaan uusilla RAMI-hankkeen mukaisilla mitoitusvuosilla.

FRAME-hankkeessa mukana olleet julkisivujen pakkasrasitukseen ja korroosioriskiin liittyvät tarkastelut on myös päivitetty RAMI-hankkeen yhteydessä.

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten Suomessa on ollut saatavilla energialaskennan testivuodet, mutta näitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäolosuhteiden ja järjestelmien mitoitukseen. RAMI-hankkeen yhteydessä on nyt määritetty ensimmäistä kertaa Suomen ilmasto-olosuhteisiin soveltuvat huonetilojen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteet.

Rakentamisen mitoitussäät -hankkeessa on hyödynnetty Ilmatieteen laitoksen RASMI-hankkeen tulosaineistoja, joissa on ollut mukana havaintoihin perustuvat tunnittaiset aikasarjat menneeltä havaintojaksolta 1989-2018, sekä ilmastomalliennusteisiin perustuvat ennusteet vuosia 2030, 2050 ja 2080 ympäröiviin 30-vuotisjaksoihin. Näitä aineistoja on RAMI-hankkeen yhteydessä täydennetty ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn osalta.

Hankkeesta tullaan järjestämään yleisölle avoin loppuseminaari tiistaina 31. toukokuuta 2022 klo 9-12. Loppuseminaari järjestetään etänä Microsoft Teams -ohjelman avulla. Osallistuminen ei edellytä ennakko-ilmoittautumista. Osallistumislinkki tapahtumaan löytyy loppuseminaarin oheisesta pdf-muotoisesta kutsusta ja tämän uutisen lopusta. Loppuseminaari taltioidaan ja on katsottavissa myöhemmin seminaarin päätyttyä.

Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen ovat toteuttaneet Tampereen yliopiston rakennusfysiikan sekä rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmät, Aalto yliopiston energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien tutkimusryhmä sekä Ilmatieteen laitoksen Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt -tutkimusryhmä. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä. Tutkimushankkeen rahoittajana on ympäristöministeriö.

Hankkeen loppuraportti ja mitoitusaineistot tulevat saataville näille sivuille loppuraportin valmistumisen myötä.

Mitä: RAMI-hankkeen loppuseminaari tiistaina 31.5.2022 klo 9-12

Missä: Linkki loppuseminaariin (Teams)

Kutsu (pdf)

Ohjelma (pdf)

Lisäys seminaarin jälkeen:

Linkki hankkeen projektisivulle

Lisätietoja

Juha Vinha

  • professori
  • rakennusfysiikka
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358408490296
  • juha.vinha@tuni.fi
Lisätietoja