Rakennusfysiikan tutkimusryhmä täyttää 25 vuotta

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä yltää tänä vuonna 25 vuoden ikään. Rakennusfysiikan tutkimustoiminta alkoi vuonna 1994 ja ensimmäiset vuodet kuluivat suurelta osin rakennusfysikaalisten tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehittämisessä sekä koerakennusalueen rakentamisen parissa. Jo tänä aikana projektitoimintaa oli monella rakennusfysiikan osa-alueella ja se on vuosien mittaan kasvanut voimakkaasti. 2000-luvun alussa lähdettiin kehittämään myös laskennalliseen mallinnukseen perustuvaa rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmää, joka on tätä nykyä maailman kärkitasoa. Rakennusfysiikan vaativimman suunnittelijapätevyyden teoriatiedot sisältävä opetus alkoi vuonna 2005 ja professuuri saatiin 2013. Tänä aikana kehitettiin myös Suomalainen homemalli yhteistyössä VTT:n kanssa. Ryhmä on toiminut myös kansallisten rakennusfysiikkaseminaarien järjestäjänä yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n kanssa. Vuonna 2011 järjestettiin lisäksi rakennusfysiikan suurimpiin kuuluva kansainvälinen konferenssi NSB 2011. Rakennusfysiikan käsikirjan ensimmäinen osa julkaistiin 2014. Rakennusten energiatehokkuus -kurssin opetus alkoi vuonna 2016. Viimeisimpänä merkkipaaluna rakennustekniikan laitoksen historian suurin yksittäinen projekti COMBI saatiin päätökseen vuoden 2019 alussa. Tässä hankkeessa rakennusfysiikan tutkimusryhmä toimi koordinaattorina.

Tutkimusryhmän koko on kasvanut vuosien saatossa ja viime vuosina siinä on toiminut n. 15 tutkijaa. Tutkimuspuolella on parhaillaan menossa voimakas tutkimusvälineiden ja -laitteiden kehittämisvaihe, joka on ollut keskeisenä painopistealueena ryhmässä koko sen olemassa olon ajan. Parhaillaan ollaan uudistamassa mm. ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden rakennusfysikaalisia tutkimuslaitteistoja sekä niiden ohjausohjelmaa. Koerakennusalueelle ollaan puolestaan rakentamassa kahta uutta koerakennusta, joihin voidaan vaihtaa ulkoseinä- ja yläpohjarakenteita ja tutkia niiden toimintaa todellisissa ulkoilman olosuhteissa. Opetuspuolella ollaan lisäämässä rakennusfysiikkaan liittyvää kurssitarjontaa ja ensi syksystä alkaen opiskelijoilla on mahdollista valita myös rakennusfysiikan sivuaine opintoihinsa.

Tutkimusryhmän synttäreitä juhlitaan Rakennusfysiikka 2019 -seminaarin yhteydessä. Tervetuloa mukaan!