COMBI-hankkeen 4. yleisöseminaari 24.1.2019

COMBI-hankkeen neljäs ja viimeinen yleisöseminaari järjestettiin torstaina 24.1.2019 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella Tietotalon saleissa TB104 ja TB109.

COMBI yleisöseminaarin ohjelma 2019

Hankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportti, COMBI 8 -suositukset sekä tuloskortit ja niiden esittelyaineistot löytyvät COMBI-hankkeen julkaisuista.  Seminaarin esitykset pdf-muodossa sekä esitysten videotaltioinni löytyvät alla olevista linkeistä.

Valitettavasti osassa esityksiä kameroidan automaattinen ohjausjärjestelmä kohdisti kameran pitkäksi aikaa muualle kuin esiintyjään. Tämä on ollut järjestelmän harmillinen ominaisuus, mutta aineistoihin tutustumisen helpottamiseksi myös nämä taltioinnit on lisätty alla olevien linkkien taakse saataville.

Seminaarin avaus ja esityksiä uusista tuloksista

Seminaarin avaus ja COMBI-hankkeen esittely

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä

  • Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö, pdf

Ikkunasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiankulutukseen

Terveen talon toteutuksen kriteerit korjausrakentamiseen

Uusiutuvan energian etätuotannon vaikutukset optimaalisiin laiteratkaisuihin

Esityksiä uusista tuloksista, Tampereen yliopisto

Kenttämittaukset palvelurakennuksissa

Ulkovaipan yli vallitsevat paine-erot

Sisäilman radonpitoisuus ja ilmanvaihdon vaikutus

Sisäilman lämpötila ja kosteusolosuhteet

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mittaukset ja niistä saadut opit

Laboratoriokokeet ja rakenteiden tarkastelut

Betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen eri antureilla ja mittaustavoilla

Betonin rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet ja mittausmenetelmien kehitystyö

Lämmöneristetyypin vaikutus betonirakenteisten sisäkuorielementtien kuivumiseen

Lämpöhäviöt yläpohjan puhalluseristeen läpi

Koko hankkeen yhteenvetoesitykset ja seminaarin päättäminen

Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen

Rakennusosien toimivuus ja kosteustekniset rasitukset sekä suositukset rakennusfysikaaliseen suunnitteluun

Taloteknisten järjestelmien suunnittelu kustannusoptimaaliset ratkaisut

Energiatehokkaan rakennuksen hankeprosessi ja toimivuuden varmistus käytön aikana

COMBI-hankkeen suositukset lähes nollaenergiarakentamiseen ja hankkeen yhteenveto